Menu Zavřeno

Zpracování osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Kok – International s.r.o., se sídlem: Holešovská 1499, 761 68 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 25930885, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 44847 (dále jen „Správce“), aby zpracovával tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailová adresa

Jméno, příjmení a e-mail je nutné zpracovat za účelem vyřízení Vaši objednávky podané prostřednictvím kontaktního formuláře. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení žádosti dle Vaší objednávky.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Společnost Kok – International s.r.o.., jakožto správce osobních údajů, které mu jsou na základě objednávky klienta poskytnuty, tyto zpracovává v souladu s právními předpisy. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.